Kenmerken isolatiematerialen

Ecologische Isolatiematerialen

*Vlaswol

* Hennep

* Schapenwol

* Papiervlokken

* Houtvezels

* Kurk

* Stro

 

Anorganische Isolatiematerialen

* Glaswol

* Rotswol

* Cellenglas

* Andere Materialen

 

Kunststof Isolatiematerialen

* PIR (polyisocyanuraat)

* PUR (polyurethaan)

* XPS (geextrudeerd polystyreen)

* EPS (geexpandeerd polystyreen)

* PF (phenolformaldehyde)

 

Radiatorfolie en leidingisolatie

 

 

 

 

 

 

Isoleren van platte daken

platdak1platdak2

Soorten platte daken

Er zijn drie soorten platte daken: het koude plat dak, het warm plat dak en het omgekeerd plat dak, afhankelijk van de opbouw. Bij een koud plat dak zit de isolatie al dan niet met een luchtspouw onder de dakconstructie. Bij een warm plat dak zit de isolatie boven de dakconstuctie en wordt de afwerkingslaag op de isolatie aangebracht. En bij een omgekeerd dak ligt de isolatie op de dichtingslaag. De isolatie wordt dan verzwaard met grind of tegels of wordt gebruikt als groendak.

Het koud plat dak

We spreken hier van een koud dak omdat de dakconstructie wordt gescheiden van de binnenruimte door de isolatie en bijgevolg niet wordt opgewarmd door de warmte in de woning. Het dak wordt ook niet beschermd tegen weersinvloeden. Bij dit type dakconstructie wordt de isolatie onmiddellijk tegen de dakconstructie (bijvoorbeeld een betonplaat) aangebracht. Dit soort dakconstructies moet je vermijden. Het heeft veel nadelen: het dakvlak is onderhevig aan grote temperatuurschommelingen in winter en zomer. Er bevindt zich immers enkel een waterkerende laag boven het dakvlak en die kan deze schommelingen niet tegenhouden. In de zomer zal het dak dus uitzetten onder invloed van de grote warmte. In de winter trekt het samen door het vriesweer. Dit leidt tot scheurvorming in het dakmateriaal zelf.

Indien tussen de isolatie en de dakconstructie nog een luchtspouw is gelaten spreken we van een (on)geventileerd koud dak. Een gesloten spouw is ontoelaatbaar omdat de lucht in de spouw constant gaat opwarmen en afkoelen en dus enorm veel condensatieproblemen gaat opleveren. Klik hier voor een schematische voorstelling.

Het warm plat dak

Een warm dak is een dak waarbij de isolatie aan de buitenzijde van de dakconstructie is aangebracht. Hierdoor wordt de dakconstructie samen met de woning opgewarmd. Bovenop de isolatielaag wordt een afdekking of waterkerende laag aangebracht. Onder de isolatielaag (tussen de onderconstructie en de isolatie) kan een dampremmende of dampdichte laag worden aangebracht.

Het voordeel van een dergelijk dak is dat het dak mee wordt opgewarmd en daardoor minder onderhevig is aan de temperatuurschommelingen buiten. Dit voorkomt onnodig uitzetten en krimpen. Doordat de dakconstructie kan fungeren als warmtebuffer en zo temperatuurschommelingen in de woning tegengaat slaat de constructie in de zomer warmte op, die 's avond na het afkoelen van de temperatuur weer geleidelijk wordt afgegeven.

Als isolatiemateriaal worden alle mogelijke materialen gebruikt die voldoende hardheid hebben zodat het dak toch beloopbaar blijft. Als ecologisch materiaal kunnen houtvezelplaten gebruikt worden. Het dak kan dan belopen worden, weliswaar niet frequent. Schematisch ziet dit er zo uit.

Het omgekeerd plat dak.

Een omgekeerd dak is een bijzondere vorm van het warm dak, met het verschil dat de isolatie zich bovenop de afdichting of waterdichte laag bevindt. Dit type dak wordt veel  toegepast bij dakterrassen, balkons of parkeerdaken, dus op daken die frequent belopen worden. Aangezien de afdichting niet mag worden geperforeerd wordt het isolatiemateriaal vastgelegd door er balans (bijvoorbeeld witte keien) op te leggen. De isolatie staat bloot aan alle weersinvloeden (zon, wind, regen, vrieskou, dooi...). In deze extreme condities moet zij haar thermische en mechanische eigenschappen zo goed als volledig behouden. Het isolatiemateriaal moet waterbestendig zijn en een goede drukvastheid hebben. Daarom wordt voor deze toepassing altijd hard, geëxtrudeerde polystyreen (XPS) gebruikt. Een schema van de opbouw.

Enkele voorbeeldan van platte daken

Wat doen wij voor U?

P Geens Consult bvba zal als adviesbureau U kunnen bijstaan bij Uw isolatieproject. Wij komen bij U langs, meten alles op en maken een dossier op voor Uw project. We adviseren U bij de keuze van materialen (plus alle bijkomende materialen zoals damprem, bevestigingspluggen ed) rekening houdende met de situatie ter plaatse en de subsidieregelingen. Bovendien begeleiden wij U bij de uitvoering door een stappenplan op te stellen en leveren we uitgebreide technische en practische documentatie zodat U zonder problemen dit zelf kan uitvoeren. Het adviesdossier kan vanaf 200 € exclusief BTW. Stuur ons een mail of vul het contactformulier in voor dit adviesdossier.