Kenmerken isolatiematerialen

Ecologische Isolatiematerialen

*Vlaswol

* Hennep

* Schapenwol

* Papiervlokken

* Houtvezels

* Kurk

* Stro

 

Anorganische Isolatiematerialen

* Glaswol

* Rotswol

* Cellenglas

* Andere Materialen

 

Kunststof Isolatiematerialen

* PIR (polyisocyanuraat)

* PUR (polyurethaan)

* XPS (geextrudeerd polystyreen)

* EPS (geexpandeerd polystyreen)

* PF (phenolformaldehyde)

 

Radiatorfolie en leidingisolatie

 

 

 

 

 

 

Isoleren van de zoldervloer

zolder1zolder2

Het isoleren van de zoldervloer dient te gebeuren op dezelfde manier als het van binnenuit isoleren van het hellend dak: van binnen naar buiten dienen eerst de damprem aangebracht te worden, dan de isolatie en dan de afwerking. Vooral het correct aanbrengen van de damprem is cruciaal en dient zeer nauwkeurig te gebeuren.

En de regels die gelden voor het hellend dak gelden ook voor de zoldervloer:

Warmte stijgt. Het thermisch isoleren van het (hellend) dak of de zoldervloer levert een grote besparing op. Isoleren van een hellend dak met een onverwarmde zolder levert al vlug een besparing op van 30% per jaar. De winsten zijn dus nog hoger als het om een verwarmde zolder gaat. Bovendien kan je beroep doen op premies (zie www.energiesparen.be).

Dakisolatie is in de meeste woningen makkelijk te plaatsen zonder dat een grondige renovatie noodzakelijk is. Isoleren is wel meer dan louter wat isolatiemateriaal tussen de kepers steken. 't Is niet moeilijk maar het is wel nodig voor je begint eerst eens na te gaan hoe je 't best isoleert, welke de aandachtspunten zijn en welke de meest geschikte materialen.

De isolatiedikte is afhankelijk van het soort isolatiemateriaal dat je gebruikt. Het belangrijkste is dat je dak een zekere graad van isolatie bereikt. De officiële waarden voor daken zijn:

- voor nieuwbouw: 0,6 W/m²K
- voor vernieuwbouw: 0,4 W/m²K

Dit komt neer op een isolatiedikte tussen 10 en 12 cm afhankelijk van het soort isolatiemateriaal.
Laag-energiehuizen leggen de lat veel hoger en streven een k-waarde na van 0,2 W/m²K met een isolatiedikte van minstens 20cm.

De Vlaamse isolatiereglementering legt dus minimumeisen op aan de isolatie van woongebouwen. Deze minimumeisen zijn niet echt streng. We raden daarom een hogere isolatiegraad bij nieuwbouw en renovatie aan. Voor dakisolatie mag 18 cm als minimum beschouwd worden.

Welke materialen te gebruiken?

Er zijn vele materialen die kunnen gebruikt worden om je dak te isoleren, maar wij geven de voorkeur bij na-isolatie aan de binnenzijde aan ecologische materialen zoals vlaswol, schapenwol, hennepwol, houtvezels, papiervlokken of kurk omwille van hun positieve score ook tijdens de warme zomermaanden en hun gebruiksvriendelijk en niet-irriterend karakter tijdens het plaatsen. Let wel op dat bij het plaatsen de isolatie overal mooi aansluit en de damprem wordt aangebracht conform de instructies van de producent.

Let ook op de isolatie van het zolderluik. Dit wordt nogal eens vergeten. Daarom geven wij de voorkeur aan het isoleren van het hellend dak indien dit mogelijk is. Een andere mogelijkheid is het gedeeltelijk isoleren van de zoldervloer aan de zijden waar het dak samenkomt met de buitenmuur (geringe hoogte) en dan verder naar boven het hellend dak te isoleren.

Wat doen wij voor U?

P Geens Consult bvba zal als adviesbureau U kunnen bijstaan bij Uw isolatieproject. Wij komen bij U langs, meten alles op en maken een dossier op voor Uw project. We adviseren U bij de keuze van materialen (plus alle bijkomende materialen zoals damprem, bevestigingspluggen ed) rekening houdende met de situatie ter plaatse en de subsidieregelingen. Bovendien begeleiden wij U bij de uitvoering door een stappenplan op te stellen en leveren we uitgebreide technische en practische documentatie zodat U zonder problemen dit zelf kan uitvoeren. Het adviesdossier kan al vanaf 200 € exclusief BTW. Indien U evenwel later de materialen via ons bestelt geven we we een korting op de materialen zodat U het adviesdossier kan terugverdienen. Stuur ons een mail of vul het contactformulier in voor dit adviesdossier.

Indien U het evenwel niet ziet zitten om de werken zelf uit te voeren kunnen wij de werken als geregistreerd aannemer (registratienummer 0822.222.577 | 02.16.00) ook voor U uitvoeren. Dan komen we Uw dak opmeten en maken we voor U een offerte (die uiteraard gratis is). Na uitvoering van de werken krijgt U dan de benodigde attesten om de verhoogde premie van minimaal 6€/m² aan te vragen bij Uw netbeheerder en de fiscale attesten voor de belastingaftrek van 30%. En meestal is dit voor U een stuk voordeliger dan het zelf uit te voeren. En U bent zeker dat de werken professioneel uitgevoerd zijn conform de normen opgelegd door het WTCB.